Disclaimer

Disclaimer

Betingelser for brug af www.dinforsikringsekspert.dk

Hjemmesiden www.DinForsikringsekspert.dk, stiller information gratis til rådighed for brugeren. Indholdet er tænkt som generel information, hovedsageligt omkring de forsikringsmæssige aspekter i en bolighandel. Informationen kan derfor ikke udelukkende anvendes som rådgivning, men må betegnes som information ud fra et salgsmæssigt synspunkt.

Ansvarsfraskrivelse

DinForsikringsekspert.dk, fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte. Herunder også tab af rettigheder, der skyldes, eller er af følge af brugen af DinForsikringsekspert.dk

DinForsikringsekspert.dk kan ikke holdes ansvarlig for tab, systemnedbrud, skader som følge af computervirus eller andre former for driftsforstyrrelser, på brugeren eller på tredjemands pc.

DinForsikringsekspert.dk fraskriver sig ethvert ansvar for udeladelser, fejl, og/eller mangelfulde oplysninger, samt opdateringer der kunne opstå i informationerne, herunder tekst og vejledninger.

Anvendelse af hjemmesiden www.DinForsikringsekspert.dk kan ikke erstatte rådgivning, eller træde i stedet for, brugerens egen vurdering af situationen. Brugeren opfordres til, at tage kontakt til DinForsikringsekspert.dk for råd og vejledning. Dette afregnes, på de almindelige vilkår og forretningsbetingelser. Disse udleveres ved forlangende, eller senest ved aftalens indgåelse.

DinForsikringsekspert.dk er en del af portalen KompletKøberrådgivning.dk. Portalen er et samlingssted for rådgivere indenfor bolighandel. Aktørerne i portalen er samarbejdspartnere, og er derfor ikke forbundet af provisionsaftaler eller lignende med hinanden.

De enkelte aktører står derfor ikke til ansvar for hinanden, deres rådgivning, eller serviceydelser.

Det er ikke tilladt at udnytte materiale fra hjemmesiden til kommercielt brug, uden skriftlig tilladelse. DinForsikringsekspert.dk, har alle immaterielle rettigheder til indholdet på hjemmesiden.

Såfremt der er spørgsmål til denne disclaimer, kan der rettes henvendelse til info@dinforsikringsekspert.dk.

Lad os hjælpe dig med det fulde overblik

Vi tilbyder en komplet dækningsoversigt, samt indhentning af 3 tilbud
Scroll til toppen