Finanstilsynets tilladelse

Finanstilsynets tilladelse

Søren Ahlgren Mortensen og Din Forsikringsekspert ApS har tilladelse til at udøve forsikringsformidling. Din Forsikringsekspert ApS er samtidig optaget i Finanstilsynets register over virksomheder under tilsyn. Virksomhedens registrering kan findes her. I forbindelse med behandlingen har Finanstilsynet vurderet, at Søren Ahlgren Mortensen opfylder betingelserne for at være egnede og hæderlige til at varetage sit hverv i virksomheden. Tilladelsen er givet jf. § 3, stk. 1, i lov om forsikringsformidling, lov nr. 41 af 22. januar 2018.Søren Ahlgren Mortensen opfylder Fit & Proper kravene til bestyrelses- og direktionsmedlemmers egnethed og hæderlighed som fastlagt i § 9 i lov om forsikringsformidling, jf. lov nr. 41 af 22. januar 2018.

Din forsikringsekspert ApS har tegnet lovpligtig rådgiveransvarsforsikring

Professionel ansvarsforsikring

Dækningssum
Professionelt ansvar: Kr. 9.325.475,00 pr. skade
Professionelt ansvar: Kr. 13.801.703,00 i alt pr. forsikringsår
Garantiforsikring:       Kr. 2.505.531,00 pr. sikret virksomhed og i alt pr. forsikringsår

Lad os hjælpe dig med det fulde overblik

Vi tilbyder en komplet dækningsoversigt, samt indhentning af 3 tilbud
Scroll til toppen