skip to Main Content

Husforsikring

Kært barn har mange navne. En husforsikring kaldes også villaforsikring, parcelhusforsikring eller husejerforsikring.

En husforsikring er en lovpligtig forsikring, du skal tegne, hvis dit hus er belånt. En kreditforeningen vil kræve en brandforsikring på huset. Der er dog mange forskellige typer af husforsikringer og muligheder for at få huset forsikret udover den lovpligtige brandforsikring. Grunddækning på en husforsikring er forskellig fra selskab til selskab, men er typisk udvidet med følgene tillægsdækninger. Bygningskader herunder: storm, vand, tyveri -og hærværksskade, skade efter svamp -og insektangreb samt anden pludselig opstået skade. Udover denne grunddækning er mulighederne for yderligere dækning mange. Du kan udvide den med råddækning, udvidet vandskade, skader forvoldt af dyr, kosmetiske forskelle og skjulte rør/ kabler og stikledninger. Forskellen mellem de enkelte forsikringsselskaber bliver her endnu større og uigennemskuelig for de fleste.

Det kan derfor være en god ide at få husforsikringen gennemgået af en rådgiver; så du er sikker på at din husforsikring, passer præcist til dit hus og dine forventninger.

Din ejerskifteforsikring og husforsikring har også en sammenhæng. Dit forsikringsselskab beder i de fleste tilfælde om at få udleveret tilstandsrapport og el-installationsrapport ved oprettelse af forsikringen. Det er deres måde, at få noget baggrundsinformation om huset på, og derved opnå viden om de ting, som du selv er blevet gjort opmærksom på, som de så efterfølgende ikke dækker.

Indtil april 2011 var man af den opfattelse, at det var bedst at tegne forsikringen i samme selskab; Så fik man jo en bedre pris, og var sikret dækning, hvis der skulle opstå skader. Men sidenhen har man fundet ud af, at det bedste er, at tegne forsikringer i to forskellige selskaber.

Ved at dele dem op på den måde, sikrer du at dit forsikringsselskab ikke skal ”slås” med sig selv, hvis der opstår uoverensstemmelser, om hvorvidt skaden er dækket af husforsikringen eller ejerskifteforsikringen. Det burde ellers være simpelt nok, at få forsikringsummen udbetalt, hvis det kun er et selskab man skal slås med. Men faktum er, at de forskellige afdelinger i selskaberne, bliver målt på omsætning og udbetaling. Der er derfor en intern konkurrence, og når der ikke er nogen der ”hiver” i den anden ende, kan behandlingstiden være uendelig lang.

Dobbeltforsikringsaftalen, der blev revideret i april år 2011 og tager højde for sammenstød mellem de to forsikringer, der dækker den samme skade.

Eksempelvis: Hvis der konstateres skjult råd under gulvene i huset to dage efter, du har overtaget dit hus, ville man være tilbøjelig til at tro, at det var ejerskifteforsikringen der skulle dække rådskaden. Rådskader kan ikke opstå på 2 dage og må derfor være opstået før, I har overtaget huset. Men da skaden konstateres i den nye forsikringsstid vil det være husforsikringen der dækker omkostninger til udbedring. Det forudsætter selvfølgelig, at der er tegnet en husforsikring med råddækning; Har du ikke gjort det, skal sagen rejses hos ejerskifteforsikringen istedet, og de afskriver på dækningen ud fra bygningens/konstruktionen alder og i henhold til den lovbestemte bekendtgørelse. Så du ender sandsynligvis kun med, at få dækket meget lidt af skaden, i stedet for den hele.

Hvis dit hus er 50 år gammelt, dækker ejerskifteforsikringen kun 20% af prisen for udbedring. Samtidig vil selvrisikoen på en ejerskifteforsikring, typisk være en del højere end på husforsikringen. Dette kan resultere i, at selvom ejerskifteforsikringen dækker skaden, så kan det måske ikke, økonomisk betale sig at få forsikringen til at betale den, bemærk at på ejerskifteforsikringen er en bagatel grænse på 5.000,- efter fradrag for afskrivningen.

”4.10. Sammenstød mellem ejerskifteforsikring og bygningsforsikring 4.10.1. Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning efter ejerskifteforsikring og bygningsforsikring, dækkes skaden af bygningsforsikringen.”

“4.7.1. Ved skadetilfælde, der berettiger til erstatning såvel af en afgangsført som en nytegnet svampe – og insektskadeforsikring, dækkes skaden af den sidst tegnede forsikring.”

Back To Top