Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_tta_accordion active_section=”1″ title=”Hvad dækker en ejerskifteforsikring?”][vc_tta_section title=”Hvad dækker en ejerskifteforsikring – De grove træk” tab_id=”1459496270704-ced253a1-00af”][vc_column_text]Udgangspunktet for at ejerskifteforsikringen skal dække en skade er at skadesbegrebet skal være opfyldt. En skades skal forstås som brud, lækage, deformering, svækkelse, revnedannelser, ødelæggelse eller andre fysiske forhold i bygningen, der nedsætter bygningens (byggetekniske) værdi eller brugbarhed i nævneværdig grad, i forhold til tilsvarende intakte bygninger af samme alder og i almindelig god vedligeholdesesstand. Ligeledes taler man om, at den dækker fysiske forhold ved bygningerne, der giver nærliggende risiko for skade på de forsikrede bygninger eller bygningsdele. “Nærliggende risiko” skal forstås som forhold der erfaringsmæssigt vil udvikle sig til en skade, hvis ikke der sættes ind med omfattende forebyggeende foranstaltninger eller vedligeholdelsesarbejder.

  • Skader og fysiske forhold ved bygningen, der kan give risiko, for skader på bygningen eller bygningsdelen
  • Skjulte skader på bygningen, der var til stede på overtagelsestidspunktet
  • Skader der påvirker bygningens værdi og funktion væsentligt i forhold til andre tilsvarende bygninger af samme alder
  • Elinstallationer der enten er ulovlige, ikke virker, eller som har væsentlig nedsat funktion
  • De merudgifter det kræver, for at bygningen lever op til de gældende regler i byggelovgivningen, når skade/ulovligheden udbedres. Altså de forøgede byggeudgifter.
  • Genhusning: De rimelige og nødvendige merudgifter, der kan opstå ved genhusning i op til 12 måneder, hvis udbedringerne gør huset ubeboelige i perioden.
  • Rimelige og nødvendige udgifter til teknisk bistand i forbindelse med konstatering og afdækning af et dækningsberettigende forhold. Skal aftales med forsikringsselskabet.

Derudover skal det bemærkes, at der er indført en bagatelgrænse, så skader under 5.000 kr. ikke udløser en erstatning.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Hvad kan du forvente at få i erstatning” tab_id=”1459496158026-3702c8fa-205f”][vc_column_text]

Hvad du kan forvente at få i erstatning

Udgangspunktet for forsikringsselskaberne er, at udskifte gamle bygningsdele med nye. Dog skal du være opmærksom på, at bygningsdele bliver afskrevet efter en standard lovbestemt tarif på grund af slid og ælde. Samtidig er der forskel på hvilken type bygningsdel der er tale om.

Det med småt i forhold til afskrivning er, at det er den samlede udgift til udbedring af den beskadigede bygningsdel, herunder udgifter til arbejdsløn og materialer mv., som afskrivningen foretages på.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Du kan også få udvidet dækning” tab_id=”1459496158163-26947d71-26ba”][vc_column_text]

Du kan også få udvidet dækning

Den lovbestemte periode er fastsat til en 5 årig forsikringsperiode. Alle forsikringselskaber tilbyder, at du kan udvide denne periode til at løbe i 10 år.

Nogle selskaber tilbyder også en “rigtig” udvidet ejerskifteforsikring, en udvidet ejerskifteforsikring kan dække ulovlige bygningsindretninger i beboelsesrum – eksempelvis en tilbygning, der ikke opfylder bygningsreglementets krav på opførelses- eller udførelsestidspunktet.

En udvidet dækning kan også omfatte: Olieforurening af grunden, hvis miljømyndighederne eller andre myndigheder har meddelt et påbud om oprensning, dog skal forurening være opstået før i overtager ejendommen;
Ulovlige kloak og stikledning uden for husets fundament. Kosmetiske forskelle i bad og toiletrum
Forhold på grunden, der skader boligen. Skimmelafrensning og flytning af indbo, eller noget helt femte.

Det vigtige her er, at de alle tilbyder forskellige dækninger og derfor endnu vigtigere, at modtage uvildig rådgivning, konkret i forhold til det hus man køber.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_cta h2=”Er du i tvivl om hvad din ejerskifteforsikring dækker? ” h4=”Eller har du måske ikke valgt en endnu?” txt_align=”center” add_icon=”left” i_icon_fontawesome=”fa fa-arrow-left” i_color=”black” css_animation=”bounceInDown”]

Slip tvivlen fri – vi har svaret

 [/vc_cta][/vc_column][/vc_row]

Scroll til toppen