skip to Main Content

Hvorfor tegne en ejerskifteforsikring?

Når vi køber bolig, er det for langt de fleste danskere den største investering i vores liv. Der er derfor al mulig grund til at være forberedte og grundige i de overvejelser og valg vi gør os. De fleste af os har ikke indgående viden og indsigt hele processen i et boligkøb. Derfor er det muligt at indgå samarbejde med flere forskellige typer rådgivere; det er altid en god ide, for vi har en tendens til at lade følelserne tage over, når drømmeboligen er fundet.

Normalt i en hushandel, tilbyder sælger en ejerskifteforsikring. Det gør sælger, for at undgå det personlige ansvar for fejl og mangler i boligen. Sælger betaler halvdelen af omkostningerne til det forslag han kommer med. Hvis køber vælger et andet forsikringsselskab, betaler sælger fortsat hvad der svarer til halvdelen af det oprindelige forslag.

Pas på rapportene

Der kan være stor forskel på de enkelt ejerskifteforsikringer; hvorfor det vil være en god ide at få en uvildig rådgiver til at gennemgå tilbudet med dig. Selvom ejerskifteforsikringer kan virke ens, og grundlæggende også er det; da de skal følge lovgivningen, er der alligevel forskel. Forsikringselskabet laver nemlig policen efter tilstands -og elinstallationsrapporten. Det betyder at de ting der er nævnt i disse, ikke er dækket af forsikringen.

Desværre er det er set før, at nogle forsikringsselskaber har et tæt samarbejde med de byggesagkyndige, som skriver rapporterne.  Derfor har vi også oplevet er der er forskel på rapporterne, og de forbehold som forsikringsselskaberne skriver i policen. En af udfordringerne i disse situationer er at forsikringsselskaberne selvfølgelig følger lovgivningen på området, men for at gøre det, er de nødt til at skrive formuleringerne på selv samme jurasprog, som nævnte lovgivning. Det kan gøre det besværligt at fortolke og forstå.

Ejerskifteforsikringer blev indført i 1996, for at sikre forbrugerne bedre. Tidligere var det sælger der personligt stod til ansvar for fejl og mangler i boligen. Det kunne blive en omstændig og omkostningstung affære, for begge parter, hvis sagen skulle køres hos domstolene.

En komplet gennemgang af boligtyper kan du finde her: Boligejer.dk

Back To Top