Vi gør det sammen med dig formular

Samarbejdsaftale

Læs samarbejdsaftalen igennem og udfyld formularen nederst på siden. Når du har udfyldt og indsendt formularen vil du hurtigst muligt høre fra os.

Samarbejdsaftale for produktet: “Vi gør det for dig”

Vi gennemgår din tilstandsrapporten og el-installationsrapporten, fortæller og forklare omkring de ting som har betydning for en ejerskifteforsikring og husforsikring, ud fra de ting anmærkninger som fremgår af rapporterne.

Vi gennemgår det nævnte Grå (K1),Gul (K2), Rød (K3) og UN-anmærkninger og noter, samt forklarer hvilken betydning disse har for forsikringsdækningen.

Vi gennemgår de forsikringstilbud vi har indhentet og forklare forskellene på de tilbud. Det gør vi både i forhold til dækningsomfang og priser, vi ser ligeledes på de enkelte tilbud, om der er indsat yderligere forbehold, som kan have stor negativ betydning for dækningsomfanget.

Skadehjælpen™:
Fordi du har valgt denne pakken, følger der automatisk skadehjælp med i prisen. Skadehjælpen™ giver dig den mundtlige rådgivning, du har brug for i forbindelse med en skade på dit nye hus.
Vores mundtlige rådgivning, hjælper dig lige fra anmeldelsen skal skrives, til sagen er færdigbehandlet af forsikringsselskabet. Med denne skadehjælp, har du en forsikringsekspert lige ved hånden, fra den dag du har fået nøglen til dit nye hus. Det sikrer dig, at dialogen og skadesagen ikke kører af sporet og du ikke bliver snydt af forsikringsselskabet.

Rådgivningen inddrager udover ovenstående også følgende bekendtgørelser:

  • LBK nr. 1123 Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
  • BK nr. 13 Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
  • BEK nr. 1598 af 14. december 2015 om huseftersynsordningen
  • Lov nr. 1532 af 21.12.2010 om beskikkede bygningssagkyndige
  • BEK nr. 20 af 12.1.2011 om disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige
  • BEK nr. 19 af 16.1.2012 om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Din Forsikringsekspert ApS kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i forsikringsforhold der er etableret eller ændret uden om, eller før samarbejdsaftale med Din Forsikringsekspert ApS er indgået.

Søren Ahlgren Mortensen og Din Forsikringsekspert ApS har tilladelse til at udøve forsikringsformidling. Din Forsikringsekspert ApS er samtidig optaget i Finanstilsynets register over virksomheder under tilsyn. I forbindelse med behandlingen har Finanstilsynet vurderet, at Søren Ahlgren Mortensen opfylder betingelserne for at være egnede og hæderlige til at varetage sit hverv i virksomheden. Tilladelsen er givet jf. § 3, stk. 1, i lov om forsikringsformidling, lov nr. 41 af 22. januar 2018.

Søren Ahlgren Mortensen opfylder Fit & Proper kravene til bestyrelses- og direktionsmedlemmers egnethed og hæderlighed som fastlagt i § 9 i lov om forsikringsformidling, jf. lov nr. 41 af 22. januar 2018.

Din forsikringsekspert ApS har tegnet lovpligtig rådgiveransvarsforsikring.

Professionel ansvarsforsikring: Dækningssum

Professionelt ansvar: Kr. 9.325.475,00 pr. skade

Professionelt ansvar: Kr. 13.801.703,00 i alt pr. forsikringsår

Garantiforsikring: Kr. 2.505.531,00 pr. sikret virksomhed og i alt pr. forsikringsår

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende aftale, forsøges forligt via forligsinstitutionen, er
dette ikke muligt, da ved Sø og Handelsretten som værneting, og med sædvanlig ret til prøvning for 2.
instans.

Aftalens enkelte punkter er gennemgået forinden accept, hvilket jeg ved bekræfter ved at udfylde formularen herunder.

Vores samarbejde påbegynder så snart vi har modtaget den udfyldte formular og accept af samarbejdsaftalen, samt dine tilbud,
tilstandsrapport og el-installationsrapport. Efter endt rådgivning fremsendes en faktura for det aftalte honorar på 6.995,- inkl. moms.
Betalingsbetingelser er 8 dage netto og fremgår ligeså af faktura.

Udfyld aftaleformularen

Scroll til toppen